Youth of Hiphop

2018.11

Tatsuki(BixBite)
Tracey(IRL / Spectrolite)
Saku(ji-yu / Boroughood)
Daishi(Adolfo / jaypblood)
Taiga(Tokyo)
U-ki the retro(BixBite)
Seiya(Crane Crew / Vertex)
Kazaho(Kazaho&Mihi / IRL)

back